Přejít k hlavnímu obsahu
1. pololetí
Školská rada, schválení výroční zprávy školy za školní rok 2020/2021
Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny
Vyhlášení kritérií pro přijímací řízení s talentovou zkouškou (gymn. se sportovní přípravou)
Den otevřených dveří SG L. Daňka pro obory se sportovní přípravou
Pedagogická rada za 1. čtvrtletí školního roku 2021/2022, školení BOZP
Třídní schůzky
- Veletrh středních škol
- Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování
Hovorové hodiny, informace o prospěchu
uzavření klasifikace za 1. pololetí do 15 hodin
Klasifikační porada za 1. pololetí
Předávání vysvědčení za 1. pololetí
Vydání vysvědčení
Vyhlášení kritérií pro přijímací řízení oboru Gymnázium
Jednodenní pololetní prázdniny
2. pololetí
Zahájení vyučování ve 2. pololetí
Pololetní prázdniny
Den otevřených dveří SG L. Daňka pro obor Gymnázium
Přijímací řízení - talentové zkoušky do oborů se sportovní přípravou – 1. termín
Přijímací řízení - talentové zkoušky do oborů se sportovní přípravou – 2. termín
- Jarní prázdniny
Pedagogická porada za 3. čtvrtletí
Třídní schůzky
Velikonoční prázdniny
Uzavření klasifikace ve všech maturitních třídách do 12 hodin
Klasifikační porada pro maturitní třídy v 15.10 hodin
Vydání vysvědčení závěrečným ročníkům
Hovorové hodiny, informace o prospěchu
Schůzka s rodiči Pr, I.A a I.B pro školní rok 2022/2023
Oznámení klasifikace žákům třídními učiteli
Uzavření klasifikace za 2. pololetí do 12 hodin
Klasifikační porada za 2. pololetí školního roku 2021/2022
Školská rada
- Školní výlety
Vydání vysvědčení a závěrečná pedagogická porada