Přejít k hlavnímu obsahu

Online přihlašování a odhlašování stravy

Školní jídelna

 

Prodej obědů na září 2021 od 30.8.2021 v době od 7.30 hod – 13.30 hod

Cena obědů od 1.9.2019
Strávníci       7 – 10 let                        24 Kč
Strávníci     11 – 14 let                        27 Kč
Strávníci    15 a více let                       28 Kč

Příslušná cena stravy pro žáka je dána dosaženým věkem v období od 1.9. – 31.8.

Při koupi obědů je nutno vyplnit a odevzdat přihlášku ke stravování a zakoupit čip v hodnotě 115,-.  Čip si strávník ponechá po celou dobu stravování, jakmile ukončí stravování a odevzdá čip záloha bude vrácena.
Bez platného čipu nebude oběd vydán !!!

Platbu obědů  lze hradit v hotovosti

Provozní doba prodeje obědů:
Poslední dva dny v měsíci a první den následujícího měsíce.
7.30 hod – 10.45 hod
11.15 hod – 13.30 hod

Úřední hodiny každý den:
8.40 hod – 9.00 hod
11.50 hod – 12.10 hod
12.45. hod – 13.15. hod

nebo na účet školy č.ú. 99237621/0100, v.s. sdělí školní jídelna, a to vždy do 20. dne předchozího měsíce. Vyúčtování přeplatků stravného proběhne zpět na účet strávníka po uplynutí daného školního roku.

Odhlašovat a přihlašovat obědy je možné vždy jeden den dopředu do 11 hodin na objednávacím boxu před jídelnou pomocí čipu, přes internet (jidelna@sgldbrno.cz), telefonicky 541 212 659, 702 088 957 nebo internetovým objednáváním stravy, heslo k přihlášení do systému u vedoucí šk. jídelny . Strávníkům, kteří si nemohli oběd odhlásit, je umožněn odběr do jídlonosičů 1.den nepřítomnosti strávníka (ostatní dny je nutné odhlásit). Výdej stravy do jídlonosičů od 11.00  hod. – 11.30 hod.

Provoz školní jídelny od 11.00 hod – 13.45 hod.